.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:
Ogród Marzeń Brylak i wspólnicy Sp. j.
62-020 Swarzędz ul. Kirkora 2
tel. 660 800 645
kontakt@ogrod-marzen24.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Schowaj
×
×

Wózek